Agent de poliţie Mădălina Lidia VIZIRU

 

Adresa:   Bd-ul. Carol I, nr. 75, Drobeta-Turnu Severin, cod 220146

Telefon:  0252-305.101

Mobil:      0733-885.202
E-mail:     lidia.viziru@mh.politiaromana.ro

 

                              ATRIBUŢIILE PURTĂTORULUI DE CUVÂNT

- Gestionează relaţiile cu mass – media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de către presa scrisă şi audio – vizuală;

- Asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al unităţii din care fac parte;

- Sprijină pe timpul documentării pe teren şi furnizează informaţii de interes public ziariştilor din mass – media Poliţiei Române;

- Pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viaţa şi activitatea unităţii în care lucrează;

- Redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul şi unitatea din care face parte;

- Organizează, în urma deciziei şefilor şi când situaţia concretă impune acest lucru, dar cel puţin o dată pe lună, conferinţe şi briefing-uri de presă;

- Realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei internet;

- Prezintă, în numele conducerii unităţii, a poziţiei oficiale faţă de diferite cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;

- Transmite operativ, prin apariţii publice, a unor informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite.